Gyvenimą patvirtinantis mirties suvokimas

Gyvenimą patvirtinantis mirties suvokimas

Jūsų Horoskopas Rytojui

Kai buvau paauglys, supratau, kad dauguma žmonių gyvena taip, tarsi mirties nebūtų. Mačiau, kaip vyrai ir moterys sumenkina savo santykius ir gyvenimą smulkiais ginčais ir melodramatiškomis reakcijomis į nereikšmingus įvykius, nepastebėdami pagrindinių asmens tapatybės klausimų ir nepaisydami egzistencinių realijų. Jų pasyvumas, konformiškumas ir vidinis gyvenimo būdas parodė, kad jie nežiūri į save kaip į unikalius, jausmingus subjektus.Vaikystėje su seneliu dalijausi kambariu, o jam senstant jį kamavo įvairūs fiziniai negalavimai. Jis kosėjo ir aimanavo miegodamas, o kartais skambėdavo taip, lyg negalėtų atgauti kvapo. Tais laikais su didėjančia įtampa laukdavau, kol jo kvėpavimas taps normalus. Kartais pasigirsdavo garsus aiktelėjimas, tarsi mirties barškėjimas, ir būdavau tikras, kad jo nebėra. Jis turėjo problemų su regėjimu ir aš įsivaizduočiau, kaip būtų prarasti regėjimą. Mane kankino įsivaizduoti aklą gyvenimą. Mintis apie tai, kad netenka visų vaizdų, buvo panaši į mirtį, savotišką gyvą mirtį. Supratau, kad kada nors ateityje laikrodis pakryps į priekį ir ateis mano eilė atsisėsti ant gyvenimo ribos, arti grėsmingo įvykio.Mano senelis nuo mano gimimo gyveno su mano šeima, todėl gerai jį pažinojau. Jis praleido savo gyvenimą pusiau apsvaigęs, bet kažkaip patenkintas, ir dabar artėjo prie pabaigos. Atrodė, kad jis tikrai nejautė apie artėjančią mirtį. Bijojau, kad vieną dieną jis staiga pabus kaip iš miego ir supras, kad jam jau pabaiga, kad tik vakar jis buvo toks berniukas kaip aš ir kad tuos metus praleido negyvendamas. Man buvo baisu, kad tada jis supras, kad iššvaistė savo gyvenimą beprasmiuose nusiskundimuose, šeimos ginčuose ir ilgose, varginančiose darbo valandose, kurių nekentė. Jį pribloškė supratimas, kad jau per vėlu – kad nebėra laiko gyventi.

Mano galva, tai būtų pats baisiausias dalykas, kuris gali nutikti mano seneliui. Tikėjausi, kad jis „nepabus“, o tiesiog ramiai numirs be šio nepakeliamo suvokimo. Praėjo metai, ir jis mirė, palikdamas man neišdildomą įspūdį apie žmogų, pasiilgusį savo gyvenimo.

Ši patirtis mane paskatino pabandyti gyventi kitaip nei mano senelis. Niekada nenorėjau susidurti su tokiu galutiniu suvokimu, kokio jo bijojau. Norėjau patirti visus savo gyvenimo aspektus, blogus ir gerus, visus skaudžius ir džiaugsmingus įvykius.****
Pirmajame skyriuje Be mirties nerimo: gyvybę patvirtinančio mirties supratimas , aprašiau savo įspūdžius apie savo senelio gyvenimą, nes istorija atkreipia dėmesį į pagrindinę knygos temą: tai, kad dauguma iš mūsų bando pabėgti nuo mirties rūpesčių vengdami gyvenimo. Šis gynybinis mirties neigimas turi gilių neigiamų pasekmių kiekvieno žmogaus gyvenimui.

Daugelis žmonių praleidžia savo gyvenimą be didelio savęs suvokimo, gyvena tuštumos ir veržlumo gyvenimą, pagrįstą savo ankstyvu programavimu. Jie retai apmąsto savo aplinkybes, bet yra priklausomi nuo formos ir rutinos gyvenimo būdo. Tik nedaugelis kuria gyvenimo planą ar projektą, kuris suteiktų vertę, turinį ar prasmę jų kasdieniniam gyvenimui. Žmonės yra prasmės ieškanti rūšis, o kai ši patirtis yra apribota arba atmetama, iš jų atimamas žmogiškasis paveldas.Mirties neigimas turi ir kitų destruktyvių komplikacijų. Religiniai tikėjimai, siūlantys pomirtinio gyvenimo pažadą, teikia paguodą, tačiau yra linkę supriešinti skirtingų tikėjimų žmones vienas prieš kitą. Žmonėms kyla grėsmė, kai netikintieji ginčija jų gynybinius sprendimus dėl mirties. Jie tampa priešiški ir agresyvūs, kai jų gynybą trikdo skirtingo požiūrio ir papročių žmonės. Didžioji dalis sunaikinimo, kurį sukelia karas ir etninis valymas, yra dėl šių gynybinių machinacijų.

Tam tikra prasme visi žmonės išlaiko įsitikinimą, kad jie nemirs, nepaisant to, kad sąmoningai suvokia priešingai. Savo magišku mąstymu, laisvu nuo loginių suvaržymų, jie sugeba savo nesąmoninguose protuose išlaikyti nemirtingumo fantaziją ar svajonę. Tam tikri požiūriai ir įsitikinimų sistemos palaiko iliuziją, o kiti įvykiai ir aplinkybės meta iššūkį. Pavyzdžiui, perėjimas per gyvenimo ciklą nuo vaikystės iki brandos, atsiskyrimo išgyvenimai, leidžiantys suvokti savo vienišumą, senėjimo ir blogos sveikatos požymiai išsklaido iliuziją; tuo tarpu religiniai įsitikinimai, įsivaizduojama susiliejusi tapatybė asmeniniuose santykiuose, tuštybė ir visagalybės fantazijos padeda ją išlaikyti. Kai šis vidinis fantazijos procesas sutrinka, suaktyvėja pirminė nuslopintos baimės reakcija ir kyla didelis priešiškumas šaltiniui.

Savo knygoje siūlau, kad mirties ir mirties kaip tikrovės pripažinimas ir tipiškų žmonių gynybos mechanizmų, kuriuos žmonės susikuria siekdami atremti baimę, supratimas gali būti gyvybę patvirtinantis, o ne vedantis į cinizmą ardepresija. Vaikystėje suformuota ir mirties nerimo sustiprinta psichologinė gynyba gali sukelti didesnį asmeninį pasitenkinimą gyvenimu ir išplėsti savirealizacijos galimybę. Susidurti su mirtingumu ir jausti atitinkamas liūdesio emocijas,pyktis, o baimė gali suteikti gyvenimui daugiau prasmės ir padaryti jį dar brangesnį. Šis suvokimas taip pat perkelia žmogaus patirtį į perspektyvą ir padeda išvengti egzistencijos sumenkinimo.

Tačiau kai pralaužiame savogynybinės užtvaros, visada yra įtampa, nerimas ir ryškus polinkis patirti skausmą mirties suvokimas . Išskirtinai teigiami įvykiai verčia mus įvertinti gyvenimo vertę, bet taip pat primena, kad gyvenimas yra laikinas. Kuo daugiau investuojame į gyvenimą ir meilę, kuo daugiau pasieksime, tuo labiau esame vertinami ir kuo labiau pripažįstame savo egzistavimą, tuo labiau primename apie galimą mūsų nebuvimą. Kai mylime gyvenimą ir artimiausius žmones, turime gedėti dėl didžiausios artimųjų ir savęs netekties.

Išvadoje apie Už mirties nerimo , aš siūlau, kad geriau žiūrėti į tiesą, kad ir kokia bjauri ar skausminga būtų, nei griebtis gynybos formavimo. Neurozių, charakterio sutrikimų ar psichozių ironija ta, kad individo psichologinė gynyba, prisitaikiusi prie neigiamų vaikystės sąlygų, vėliau tampa netinkamo prisitaikymo ar ligos šaltiniu.

Visi žmonės susiduria su tuo pačiu egzistencinė dilema . Mes visi esame atskiri ir vieniši, prakeikti suvokdami savo pačių mirtį ir turime įveikti tas pačias kliūtis, kad išlaikytume savo nepriklausomybę, dvasią ir vientisumą. Pripažindami mirtį kaip realybę, o ne griebdamiesi gynybinio neigimo, galime geriausiai susidoroti su šiais iššūkiais ir visapusiškiau priimti gyvenimą. Žmonės visur susiduria su tomis pačiomis esminėmis problemomis ir kovoja už išlikimą. Todėl mes visi esame broliai ir seserys ir nėra vietos abejingiems žmonėms, kenčiantiems nuo bado ir skurdo, be to, negalima susitaikyti su išankstinio nusistatymo, tautinės nesantaikos ar tikrojo karo apraiškomis.

Kalorijos Skaičiuoklė